A co narození ve stejný čas?

Na základě tradičního čínského Desetitisíciletého kalendáře víme, že za posledních 500 let nastala stejná konstelace, jaká byla při narození Václava Havla (viz Jeden příklad za tisíc dukátů), pouze pětkrát – 7. září 1516, 2. října 1696, 18. září 1756, 5. října 1936 a 20. září 1996. Z rozdílných dat je zřejmé, že cyklus Nebeských kmenů a Zemských větví, tedy klasický čínský kalendář, funguje zcela jinak než naše gregoriánská datace. Zároveň hovoří jasně o velké míře podrobnosti, jíž umožňuje zaměření TCM RadaRu, neboť takovouto ojedinělou a v průměru jen jednou za více než století se opakující konstituční mapu osobnosti má každý z nás. V neposlední řadě je jasné, že i když se někdo narodí ve stejném čase jako Havel (např. v Jižní Africe či v Austrálii, a navíc třeba v 16. století), ještě to neznamená, že z něj bude jednou český prezident. Mnohem více věcí mezi Nebem a Zemí hraje roli v utváření naší jedinečné osobnosti – ať už to je (po)doba společnosti, do níž jsme se narodili, rodinné kořeny, zděděné genetické vlivy, kulturní a sociální tradice, kontinent, krajina, město, místo, klima, lidé, nebo další vlivy v našem bezprostředním okolí…

TCM RadaR nám však umožňuje základní zorientování a rozpoznání primární perspektivy, skrze niž já (Člověk) vnímám svět, abychom se v tom všem mumraji neztratili. Vychází z minulosti, ukazuje přítomnost a směřuje k budoucnosti (budou ctnosti…?). A nadto přidává řadu stěžejních stavebních kamenů, týkajících se nejen konstitučního zdraví – tedy hladkého proudění QI na fyzické, energetické, emoční, mentální i duševní úrovni. V tuto chvíli dokáže Komplexní test TCM RadaR na základě času narození vyhodnotit a sestavit 144 000 jedinečných profilů osobnosti.

Objednat Komplexní test