Informace o testu

Komplexní test TCM RadaR a Osobní konzultace Vám mohou pomoci přiblížit následující stránky Vaší jedinečné osobnosti: 

 1. Rozbor osobnosti – silné a slabé stránky, povahové rysy, temperament.
 2. Životospráva – vhodná či nevhodná strava, predispozice k určitým nemocem.
 3. Životní poslání a role.
 4. Talenty a mimořádné schopnosti.
 5. Jak a kde se nejlépe prosadit.
 6. Vhodná pracovní pozice či kariéra.
 7. Partnerské vztahy, co od budoucího partnera očekávám, vhodnost či nevhodnost párů, porozumění partnerovi a jeho povaze.
 8. Výchova dětí, jejich povaha a talenty.
 9. Vztahy v rodině napříč generacemi.
 10. Vývoj života v časových cyklech.
 11. Určení podpůrného období v životě.

TCM RadaR®

aneb Prorok nejen pro rok

Od nepaměti si lidstvo pokládalo (a stále vždy bude pokládat) otázku, jaká je tak asi čeká budoucnost – bude příznivá, překvapivá, tajemná…? K odhalení tohoto tajemství může napomoci právě důkladný rozbor přesného data narození každého člověka dle klasické TCM. K tomu slouží TCM RadaR, který je založen na více než pětitisíciletém (!) zkoumání vesmírného kalendáře čínskými mudrci, a to ve vztahu k přírodě a k člověku. Staří čínští učenci totiž zjistili určité opakující se vzorce a rysy, a to jak vzorce zdraví, tak i chování, počasí, jevů a událostí apod. Na základě tohoto dlouhodobého pozorování, a hlavně pak propojení všeho do souvislostí (jako při skládání Rubikovy kostky), sestavili sice obecné, ale přesné předpovědi či charakteristiky. A to nejen člověka, jeho tělesné a duševní konstituce, jeho zdraví, předpokladů, schopností či neschopností, ale třeba i vývoje ve světě, klimatu apod. Dnešní doba je už tak trochu alergická na inflační používání rádoby moderního slova predikce = předpověď, neboť jej nadužívají hlavně politici, avšak zde to nemá s jejich předpovědí naštěstí absolutně nic společného. V našem případě jsou to tisícileté zkušenosti, přes které tzv. nejede vlak – a třeba by se od nich mohli nejen dnešní vládci i moudře něco poučit při predikci své často jepičí kariéry.

TCM RadaR®

TCM RadaR vychází z teorie a praxe Pěti Prvků, 10 Nebeských kmenů a 12 Zemských větví, přičemž spojuje jak úroveň energie čchi QI Člověka, tak úroveň Nebe a Země. Nebeské kmeny jsou člověku z velké části dány do vínku již před narozením. Zemské větve se pak více profilují po narození. Klasická TCM proto rozeznává 10 základních osobnostních typů, jež odpovídají Pěti Prvkům, z nichž každý je pak buď YIN, nebo YANG, kupř. Dřevo YANG si můžeme symbolicky představit jako strom, Dřevo YIN jako rostlinu, Zemi YANG jako horu apod. Dvanáct Zemských větví si pak můžeme připodobnit ke střídání dne a noci, ale ve větším rozlišení – představují tedy 12 kvalit času, které se pravidelně střídají. Jméno dostaly po dvanácti zvířatech, na nichž je jejich QI obzvláště patrná, neboť symbolicky vyjadřují typickou charakteristiku a chování, kupř. zajíc, koza či prase.

Rok dělíme na 12 měsíců, ale klasická TCM dělí nejen rok, ale i měsíce a dny – a den ještě na 12 dvouhodinových dílů, které jsou symbolicky propojeny s dvanácti orgány našeho těla. Proto je tak důležité znát i přesný čas narození. Takovým obvyklým příkladem orgánových hodin je Žlučník, jenž má svoji maximálnímu aktivitu od 23.00 do 01.00 hodin, podobně jako potkan, který jej symbolizuje. V té době bychom měli spát, aby si Žlučník mohl řádně odpočinout. Žlučník má zároveň i svoje minimum o dvanáct hodin později – od 11.00 do 13.00 hodin. V případě, že ho v tuto dobu příliš zatížíme (tučný mastný oběd), pohneme si žlučí a následky se pak projeví právě v těchto nočních hodinách, třeba žlučníkovou kolikou. Nejde přitom o žádnou neznámou ani z pohledu západní medicíny – vždyť v roce 2017 získala trojice amerických vědců Nobelovu cenu za prokázání těchto vnitřních orgánových hodin…

Pokud si Pět Prvků a jejich dvě polarity YIN a YANG spojíme, dostaneme 10 Nebeských kmenů, které nám pak spolu s 12 zvířaty, Zemskými větvemi, dávají celkem 60 možností jejich vzájemného spárování. Prostým vynásobením sice dojdeme k číslu 120, ale zde platí, že YIN se může spojit jen s YIN a YANG zase jen s YANG, takže platí číslo 60. Tento rytmus známe i z našeho měření času, kdy hodina má 60 minut a minuta 60 vteřin. V klasické TCM pak nazýváme kombinaci Nebeského kmenu a Zemské větve Pilíř, neboť vyjadřuje kvalitu, o niž se můžeme doslova opřít. Každý rok se v čínském kalendáři vždy překlápí odlišně než ten náš, a proto se dle tradičního, tzv. desetitisíciletého kalendáře nazývá každý rok jinak, kupř. rok dřevěného Draka apod.

Datum a hodina narození = naše předurčení

Pokud tedy máme na paměti, že každá hodina, den, měsíc a rok mají svoji jasně vyjádřitelnou kvalitu, je pro nás klíčové vědět, která sestava energií má na nás ten největší vliv. Na základě toho se odvíjí naše konstituční mapa. Můžeme tak rozpoznat semínko, jež bylo na počátku našeho života, které vzklíčí a z něhož postupně vyroste i strom. Stromy povětšinou rostou ve skupinách, tedy v lese, kde jsou provázány různými vztahy. A podobně lidé – jinou tvář ukazují navenek, ale jinak fungují uvnitř. Na základě tohoto rozvrstvení existují 4 pilíře:

 1. Roční pilíř ukazuje primárně na to, když někoho vidíme poprvé či vystupujeme na veřejnosti.
 2. Měsíční pilíř představuje naše chování v pracovním prostředí.
 3. Denní pilíř ukazuje na naše chování s nejbližšími.
 4. Hodinový pilíř představuje jednání s našimi dětmi či podřízenými, což bývá vskutku jiné než diskuse s rodiči.

Na základě této sestavy si můžeme představit sebe třeba také jako čtyři různé stromy (kupř. bambus, jinan, třešeň a smrk), které nás nejvíce vystihují:

Koruna stromu je nejvíce viditelná, tudíž i vypovídá o tom, jak se projevujeme navenek a co ze svého já ukazujeme druhým. Jinak nás vždy budou vnímat lidé na první pohled (roční strom), jinak naši rodiče a lidé v práci (měsíční pohled), jiní jsme pro svůj nejbližší protějšek (denní strom) a jiní budeme pro naše děti či podřízené (hodinový strom). Pohledy druhých lidí na nás jsou tedy takové čtyři pomyslné Koruny stromů, nahlížené shora, neboť náš Kmen a Kořeny zůstávají druhým zpravidla skryty. Existuje zde 10 základních možností (Pět Prvků a jejich polarita YIN a YANG). 

Kmen stromu představuje naše vnitřní já, tedy to, jak vnímáme sami sebe. Často se stává, že jsme jiní navenek (kupř. Kov) a jinak se prožíváme uvnitř (kupř. Oheň). Existuje zde 12 možností, stejně jako měsíců v roce.

Kořeny stromu ukazují naše schopnosti a talenty, které jsou skryty hluboce v nás. Jsou klíčové, neboť z nich čerpá výživu celý strom. Pokud si však sami sebe nejsme dobře vědomi, může se snadno stát, že tápeme v tom, jaké jsou naše skutečné hřivny – naše opravdové schopnosti a talenty! A právě zde může náš TCM RadaR pomoci nejúčinněji, tuto nejhlubší část naší osobnosti dokáže totiž zachytit a zmapovat. 

Jinak řečeno – hloubka Kořenů (Země) představuje náš skrytý potenciál, naše tužby a vášně, síla Kmene (Člověk) vyjadřuje naše aktivity, které pomáhají rozvíjet naše schopnosti, a velikost Koruny (Nebe) ukazuje, jak jsme schopni projevit svůj potenciál navenek. Ideálem je pak to, že všechny tři složky jsou vzájemně propojené a vybalancované. Není nad to, když strom řádně koření, vždyť ani chutné jídlo bez správného koření není úplně ono. Takový nevybalancovaný strom může mít třeba korunu smrku, kmen dubu, kořen bambusu a chovat se bude jako jinan… Jednota obsahu a formy je to, co je nanejvýš žádoucí, neboť jen tak vystupuje každý za sebe a je vskutku autentický, opravdový a charismatický.

Další informace se dozvíte v rubrice Články

Objednat Komplexní test