Informace ke zpracování osobních údajů

  1. Společnost TCM Herbs, s.r.o., se sídlem U Černé věže 315/6, 370 01 České Budějovice, IČ 260 42 088, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10832 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

   1. v rámci vyplnění testu TCM RADAR
    • jméno
    • pohlaví
    • e-mailovou adresu
    • datum a čas narození
   2. v rámci vyplnění testu TCM RaDAR
    • e-mailovou adresu
    • datum a čas narození

  2. Zpracování osobních údajů – jména a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vyhodnocení testu (včetně zaslání přístupového kódu a výsledku).

  3. Tyto osobní údaje budou společností TCM Herbs, s. r.o. zpracovávány po dobu 1 měsíce, poté budou společností (a zpracovatelem) zlikvidovány. Tato doba je nutná pro zpracování vyhodnocení testu a zajištění výmazu osobních údajů z databáze webu webproviderem.

  4. Na e-mailovou adresu vám budou po vyplnění testu zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných (souvisejících) služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností TCM Herbs, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tuto společnost zpracovává také zpracovatel - web provider: SIMOPT, s.r.o., se sídlem Klokotská 121/16, Tábor 390 01, IČ 158 90 155, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8136. (http://www.simopt.cz/)

  6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem svůj souhlas zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
   • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.