Pět Osobností na svém místě

Vzájemné vztahy mezi čtyřmi výše popsanými stromy dále tvoří pět struktur osobnosti – jsou to Myslitel, Organizátor, Kreativec, Manažer a Dotahovač. Podobně jako u Pěti Prvků, i zde existuje cyklus podpory a cyklus kontroly.

Cyklus podpory začíná od Osobnosti každého z nás a podporuje Výstup, neboť až když něco uděláme, může přijít Bohatost (nejen co se týče peněz, ale i vztahů s lidmi a okolím),

jež podporuje i naši Sílu Osobnosti. Schopnost mít se pod kontrolou vyživuje náš Zdroj, tedy to, jak o věcech přemýšlíme. Kupř. v dobře fungující firmě je tento postup dobře patrný – nejprve je potřeba Myslitel (Zdroj), který vymyslí projekt, co a jak je potřeba udělat. Poté přichází Organizátor (Osobnost), jenž dá dohromady tým schopných lidí. Následně se začne projevovat ten, kdo má v sobě nejsilněji zastoupenu strukturu Kreativec (Výstup), a ten vytvoří faktický produkt. V dalším sledu je nejvíce potřeba Manažer (Bohatost), který nastaví výrobní procesy a dohlédne na to, aby vše správně fungovalo. A nakonec je nezbytnou součástí Dotahovač (Síla), jenž onen produkt prakticky každodenně vyrábí a jen naplňuje to, co všichni předtím vymysleli, vytvořili, zorganizovali a nastavili. Po čase produkt zastará a je potřeba opět Myslitel, aby přišel s něčím novým… Výstup a Bohatost podporují YANG, Síla a Zdroj zase YIN a Osobnost je současně YIN i YANG.

Cyklus kontroly je zde samozřejmě také – Organizátor dává pozor na Manažera, aby to s řízením a kontrolou nepřeháněl. Manažer zase popohání Myslitele, aby nepřemýšlel až na půdu, Myslitel zas nespustí oko z Kreativce, aby to, co vytvořil, mělo hlavu a patu a drželo se původního zadání, Kreativec dbá na Dotahovače, aby vzniklý produkt odpovídal jím navrženému prototypu. A nakonec Dotahovač svoji silou a morálkou drží Organizátora na uzdě, aby si nemyslel, že stačí už jen dát pár lidí dohromady a koláče přijdou bez práce…

Když se tedy nastavují role, a to nejen v pracovním týmu, je velice dobré a téměř i klíčové nastavit si pracovní pozice, co kdo bude dělat! Myslitel na pozici Manažera či Organizátor na místě Dotahovače budou vysloveně nešťastní a také neschopní, neboť to není jejich přirozená parketa. Všichni tím budou postiženi, zbytečně bude trpět celá firma a rozhodně nebude vzkvétat zdraví žádného ze zúčastněných. Kupř. Myslitel v roli vedoucího provozu, která mu není přirozeně vlastní, často přichází do ordinace s psychosomatickými potížemi – trpí nespavostí, pociťuje bušení srdce, tlaky na hrudi, knedlík v krku, má vysoký krevní tlak, bolesti hlavy, trpí dušností… A přitom by stačilo tak málo, jak říkali naši předci: Ševče, drž se svého kopyta, a někdy k tomu ještě dodali: Holt, není k tomu… Anebo v opačném, pozitivním případě: Sedí mu to! Pokud tedy člověk přesně neví, do jaké kategorie patří (podobně i ředitel podniku či majitel firmy si občas lámou hlavu s tím, jak nejlépe a na jaké pozice zařadit pracovníky, aby byla úspěšná a vládla v ní dobrá atmosféra), lze si to vyzkoušet a zjistit v rámci TCM RadaRu.

Objednat Komplexní test