Deset lidských Profilů

Pět Osobností můžeme dále ještě jemněji rozlišit na 10 lidských Profilů, neboť každá z Pěti Osobností má v sobě buď YIN, nebo YANG. V klasické TCM platí, že nejprve je potřeba, aby si každý člověk byl uvnitř jistý sám sebou (YIN), než se začne projevovat navenek (YANG). Dostáváme tak v ideálním případě Deset lidských Profilů.

 1. Nejprve je člověk Přítel sám se sebou, tedy zná se a je srovnaný jak se sebou, tak s okolím tak, aby z něj mohl být přirozený Lídr a mohl vést druhé. Tyto dva lidské profily odpovídají struktuře Osobnost.

 2. Nejprve je člověk Tvůrce, sám vytvoří či udělá něco hodnotného, a teprve pak Řečník, kdy o tom, co udělal a o sobě mluví. Tyto dva profily odpovídají struktuře Výstup.

 3. Nejprve je člověk Průkopník, přijde s něčím novým a jedinečným, lidé jej proto respektují, a teprve pak Ředitel, jenž z pozice své funkce udílí rozkazy a řídí druhé. Tyto dva profily odpovídají struktuře Bohatost.

 4. Nejprve je člověk Bojovník, je mu jasné, zač má bojovat, a dokáže mít sám sebe pod kontrolou, a teprve pak Diplomat, jenž si velmi hledí toho, o čem hovoří a jaký obraz o sobě u druhých vytváří. Tyto dva profily odpovídají struktuře Síla.

 5. Nejprve je člověk Filozof, spoléhá se na svou intuici, aniž by ztrácel ze zřetele celkový obraz, a teprve pak je Analytik, jenž dokáže jít do hloubky a snaží se pochopit každý Tyto dva profily odpovídají struktuře Zdroj.

  V praxi však téměř nikdo nemá všech Deset lidských Profilů ve své konstituční mapě. A navíc jsou zpravidla dva až tři profily nejvíce vitální a podporované – tedy jen v několika rolích se člověk bude cítit komfortně a půjde mu to samo čili bude to pro něj jako šité na míru… Podobně jako na předchozím příkladu Pěti Osobností, pracujících ve firmě, i zde platí dvojnásob, že je potřeba mít všech Deset Profilů pohromadě, aby vše hladce fungovalo. Na druhou stranu každý by měl na sobě po celý život pracovat, aby vyživoval všech Pět Prvků rovnoměrně v obou polaritách YIN a YANG a v jeho osobnosti tak mohla ideálně proudit QI na všech úrovních – na úrovni fyzické, energetické, emoční, mentální a duševní. Což ostatně dle klasické TCM také představuje zdraví.

  Stejně tak zde platí i cyklus podpory, kdy YANG rodí (a tedy podporuje) YANG, YIN rodí YIN, tedy kupř. Analytik podporuje Lídra, Filozof zase Přítele apod.

  A také cyklus kontroly, kdy YIN kontroluje YANG a YANG zase kontroluje YIN, tedy kupř. Diplomat kontroluje Přítele, Bojovník zase Lídra apod.

  Objednat Komplexní test